Selvsalg..

Advokat Jesper Bøggild Eriksen tilbyder rådgivning i handler uden ejendomsmægler – hvor sælger selv har fundet en køber – til en fast pris på 10.000 kr. inkl. moms (ekskl. tinglysningsafgift og øvrige gebyrer).

Rådgivningen omfatter personlig juridisk rådgivning igennem hele handlen, udarbejdelse af købsaftale, indhentelse af dokumenter til brug for handlen, herunder tingbogsattest og servitutter, offentlig ejendomsvurdering, ejendomsdatarapport (mod gebyr på 325 kr. til staten), tilbud om ejerskifteforsikring, BBR-meddelelse, oplysning om ejendomsskat og forureningsrapport mv., udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse, koordinering af handlen med pengeinstitutter, frigivelse af købesum ved anmærkningsfrit skøde.